Τα βρεφικά αιμαγγειώματα είναι οι πιο συχνοί καλοήθεις αγγειακοί όγκοι της παιδικής ηλικίας.Χαρακτηρίζονται από ταχεία αύξηση κατά τις πρώτες εβδομάδες της ζωής(φάση ανάπτυξης),η οποία ακολουθείται από μια φάση σταθεροποίησης και κατόπιν μια βραδεία αυτόματη υποχώρηση έως την ηλικία των 10 ετών(φάση υποστροφής).

Τα βρεφικά αιμαγγειώματα έχουν έντονο κόκκινο χρώμα και είναι πιο συχνά σε κορίτσια.

Παράγοντες κινδύνου για την ανάπτυξη των βρεφικών αιμαγγειωμάτων είναι:η καταγωγή,το φύλο,το οικογενειακό ιστορικό,το χαμηλό βάρος γέννησης και η προγεννητική υποξία.

Κλινικοί τύποι βρεφικών αιμαγγειωμάτων είναι:

  • Επιφανειακά(50-60%)
  • Εν τω βάθει(15%)
  • Μικτά(25-35%)

Ποσοστό 90% των βρεφικών αιμαγγειωμάτων υποστρέφει μέχρι την ηλικία των 9 ετών.Πολλές φορές ωστόσο σε διάχυτα(diffuse) βρεφικά αιμαγγειώματα και σε καταστάσεις όπως η διάχυτη νεογνική αιμαγγειωμάτωση(περισσότερα από 5 αιμαγγειώματα) επιβάλλεται επιπλέον υπερηχογραφικός έλεγχος για τον αποκλεισμό προσβολής εσωτερικού οργάνου(όπως ήπαρ,πνεύμονες κτλ) και εργαστηριακός έλεγχος για τον αποκλεισμό λανθάνουσας αιμορραγίας από το το γαστρεντερικό.

Υπάρχουν επίσης περιπτώσεις όπου ένα αιμαγγείωμα λόγω της ανατομικής του θέσης δημιουργεί  λειτουργικό πρόβλημα ή υπάρχει πρόβλημα εξέλκωσής του λόγω τραυματισμού.

Δεδομένου ότι τα περισσότερα βεφικά αιμαγγειώματα υποστρέφουν δε χρειάζεται ειδική θεραπεία εκτός και αν προκαλούν αποφρακτικά φαινόμενα,ιδίως αν είναι κοντά σε πειοχές όπως μύτη,στόμα κτλ

Ενίοτε μπορεί να χρησιμοποιηθούν ουσίες όπως η προπρανολόλη(μή εκλεκτικός β-αναστολέας) που προκαλεί αγγειόσπασμο και συμβάλλει στη συρρίκνωση του αιμαγγειώματος,ιδιαίτερα στη φάση της ανάπτυξής του.Η δόση είναι συνήθως 1-4 mg/kg βάρους σώματος και πρέπει να δίδεται με ιδιαίτερη προσοχή λόγω ανεπιθύμητων ενεργειών όπως:βρογχόσπασμος,υπόταση,ναυτία,υπογλυκαιμία.Ιδιαίτερα στα νεογνά επιβάλλεται παιδιατρική παρακολούθηση.

Μεγάλα αιμαγγειώματα μπορεί να αφαιρεθούν χειρουργικά ή με laser.Παλμικό laser χρωστικής χρησιμοποιείται συνήθως για την αντιμετώπιση των ευρυαγγειών που καταλείπει ο όγκος.