Κερασοειδή αιμαγγειώματα (Cherry Angiomas), χαρακτηρίζονται οι αγγειακές υπερπλασίες, επίπεδες ή θολωτές,  που εμφανίζονται σε διάφορα σημεία του σώματος, υπό τη μορφή έντονα ερυθρών κηλίδων σαν μικρά «κεράσια».

Τα κερασοειδή αιμαγγειώματα είναι ακίνδυνα, αλλά πρέπει να ελεγχθούν από Δερματολόγο.

Η συχνότητα και το μέγεθός των κερασοειδών αιμαγγειωμάτων αυξάνουν σταδιακά και μπορούν να απλωθούν σε όλο το σώμα, σχηματίζοντας βλατίδες. Το συνηθέστερο πρόβλημα που προκαλούν είναι η αισθητική δυσμορφία ή η μικρή αιμορραγία σε περίπτωση τραυματισμού τους.

Αντιμετωπίζονται πολύ εύκολα με θεραπευτικές τεχνικές όπως η διαθερμοπηξία,η κρυοθεραπεία και  το CO2 laser.

Καμία θεραπεία ωστόσο δεν εξαλείφει την πιθανότητα επανεμφάνισής τους.