Η βιοψία ( ιστοπαθολογική εξέταση) διενεργείται επί του ιστοτεμαχίου που αφαίρεσε ο δερματολόγος από περιοχή με αλλοίωση. Τέτοιες είναι οι μελανοκυτταρικές βλάβες (π.χ σπίλοι, μελανώμα), οι μη μελανοκυτταρικές βλάβες (π.χ βασικοκυτταρικό επιθηλίωμα, ακανθοκυτταρικό επιθηλίωμα), οι χρόνιες και αυτοάνοσες παθήσεις του δέρματος.

Υπάρχουν τρείς τύποι βιοψίας δέρματος:

  • Εφαπτόμενη βιοψία (shave biopsy) με επιφανειακή αφαίρεση ιστοτεμαχίου δέρματος.
  • Βιοψία με τρυπανίδιο (punch biopsy) για έλεγχο και των εσωτερικών ιστών.
  • Βιοψία μερικής ή πλήρους αφαίρεσης με εκτομή ιστών.