Πολλές δερματικές παθήσεις με οξύ και χρόνιο χαρακτήρα εισβάλλουν πολύ νωρίς, από την παιδική ηλικία. Κάποιες εξ΄ αυτών μάλιστα, αφορούν σχεδόν αποκλειστικά τα παιδιά. Ο μόνος υπεύθυνος για τη διάγνωση, εκτίμηση και θεραπευτική αντιμετώπιση των δερματοπαθειών στα παιδιά είναι ο Δερματολόγος.

Η Παιδοδερματολογία αποτελεί κλάδο της Δερματολογίας και περιλαμβάνει το σύνολο των δερματικών εκδηλώσεων και παθήσεων που εμφανίζονται στα παιδιά με μεγάλη συχνότητα.

Πολλές δερματικές παθήσεις ξεκινούν και τελειώνουν στην παιδική ηλικία. Επίσης, κληρονομικές δερματοπάθειες, μπορεί να ξεκινούν από τη γέννηση και να πρέπει να διαγνωστούν εγκαίρως, καθώς δυνητικά μπορούν να αποτελούν αίτια σοβαρής νοσηρότητας και θνησιμότητας.

Σε κάθε περίπτωση ύποπτου εξανθήματος,οι γονείς ιδιαίτερα,οφείλουν να κινητοποιούνται άμεσα για την ορθή διάγνωση και θεραπευτική αντιμετώπιση απ τον ειδικό Δερματολόγο.