Η Δερματοχειρουργική, αποτελεί κλάδο της Δερματολογίας. Ο Δερματολόγος μπορεί όχι μόνο με απόλυτη εξειδίκευση να διαγνώσει, αλλά και να προβεί στην αφαιρεση καλοήθων, κακοήθων και προκαρκινικών αλλοιώσεων. Επίσης, μπορεί να προβεί σε λήψη βιοψίας, με στόχο την ιστοπαθολογική επιβεβαίωση.

Ο Δερματολόγος, με ειδικές τεχνικές μπορεί να προβεί σε  καταστροφή βλαβών του δέρματος συνήθως με τοπική αναισθησία. Σχεδόν όλες οι δερματοχειρουργικές επεμβάσεις πραγματοποιούνται στο Ιατρείο, με ασφάλεια. 

Τεχνικές ελάχιστα επεμβατικής χειρουργικής που εφαρμόζει ένας Δερματολόγος είναι:

 • Η κρυοχειρουργική ( ψύξη της υπό θεραπεία περιοχής με υγρό άζωτο)
 • Το laser διοξειδίου του άνθρακα (Laser CO2) (αόρατη ενεργειακή δέσμη φωτός εξαχνώνει δερματικές βλάβες)
 • Η διαθερμοπηξία (καυτηρίαση με ειδικό μηχάνημα διαθερμίας)

Η Δερματοχειρουργική περιλαμβάνει:

 • Αφαίρεση Σπίλων (ελιές)
 • Λήψη βιοψίας δέρματος
 • Αφαίρεση ογκιδίων καλοήθων ή κακοήθων
 • Αφαίρεση σμηγματογόνων κύστεων και λιπωμάτων
 • Αφαίρεση κονδυλωμάτων
 • Αφαίρεση θηλωμάτων
 • Αφαίρεση μυρμηκιών
 • Αφαίρεση σμηγματορροικών υπερκερατώσεων
 • Αφαίρεση αιμαγγειωμάτων