Το νεανικό ξανθοκοκκίωμα αποτελεί συνήθως καλόηθες, αυτοπεριοριζόμενο οζίδιο και στην ουσία αποτελεί ιστιοκυττάρωση από μη Langerhans κύτταρα.

Το νεανικό ξανθοκοκκίωμα εμφανίζεται συνήθως στα 4-5 πρώτα χρόνια ζωής του παιδιού. Διακρίνεται σε δερματικό και εξωδερματικό.

Το δερματικό ξανθοκοκκίωμα μοιάζει με κίτρινο, πορτοκαλί ή καφέ οζίδιο που εμφανίζεται συνήθως σε κεφαλή και σε τράχηλο. Συνήθως το οζίδιο είναι μονήρες αλλά ενίοτε εμφανίζεται και με περισσότερες βλάβες συνήθως σε βρέφη κάτω  των 6 μηνών και με πολύ καλή πρόγνωση.

Από τις εξωδερματικές εντοπίσεις συνηθέστερα προσβάλλεται ο οφθαλμός και πολύ σπανιότερα άλλα όργανα όπως το ήπαρ και οι πνεύμονες.

Το νεανικό ξανθοκοκκίωμα έχει εξαιρετική πρόγνωση, όσον αφορά τις δερματικές βλάβες, ενώ στις περιπτώσεις οφθαλμικής προσβολής συστήνεται οφθαλμιατρικός έλεγχος.

Σε κάθε περίπτωση επιβάλλεται ο έλεγχος και η τακτική παρακολούθηση από τον Δερματολόγο.