Οι ιχθυάσεις είναι ομάδα κληρονομικών νόσων που οφείλονται σε διαταραχή της κερατινοποίησης (της φυσιολογικής δηλαδή ωρίμανσης των κυττάρων της επιδερμίδας).

Ως κληρονομικοί νόσοι οφείλονται στην ύπαρξη ενός μεταλλαχθέντος γονιδίου που είναι χαρακτηριστικό για κάθε τύπο ιχθύασης.

Ο ασθενής έχει τόσο ξερή επιφάνεια δέρματος που προσομοιάζει με τα λέπια του ιχθύος. Σε ορισμένους τύπους ιχθύασης,η προσβολή του δέρματος είναι πολύ εκτεταμένη και μπορεί να υπάρχει καθολική ερυθρότητα (ερυθροδερμία), μείωση παραγωγής ιδρώτα, προσβολή των ματιών (εκτρόπιο) -θολερότητα του κερατοειδούς, ακόμα και καταστάσεων απειλητικών για την ίδια τη ζωή.

Τα είδη της ιχθύασης συνοπτικά είναι:

  • Κοινή ιχθύαση
  • Φιλοσύνδετη ιχθύαση
  • Φυλλώδης ιχθύαση
  • Συγγενής ιχθυασιόμορφη ερυθροδερμία

Η ιχθύαση στις περισσότερες  περιπτώσεις εμφανίζεται από τα πρώτα χρόνια ζωής του ανθρώπου ή ακόμα αμέσως μετά από τη γέννηση.

Αν και δεν υπάρχει ριζική θεραπεία και η νόσος διαρκεί εφόρου ζωής, ο τακτικός έλεγχος και η παρακολούθηση από τον Δερματολόγο κρίνεται αναγκαία και για την αποφυγή υποτροπών αλλά και για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής του ίδιου του ασθενούς.