Η δερματομυοσίτιδα είναι μια σπάνια αυοάνοση πάθηση. Πρόκειται για μια ασθένεια των μυών που περιλαμβάνει και εξάνθημα του δέρματος. Εμφανίζεται σε παιδιά ηλικίας 5-15 ετών και σε ενήλικες 40 – 60 ετών συνήθως.

Το κύριο μη δερματικό σύμπτωμα λοιπόν είναι η προσβολή των μύων(μυοσίτιδα) που εκδηλώνεται κυρίως με έντονη μυική αδυναμία(αδυναμία βάδισης,ανύψωσης των χεριών πάνω απ το επίπεδο των ώμων κ.α).Η μυική προσβολή μπορεί να προηγείται,να εμφανίζεται ταυτόχρονα ή και να έπεται των δερματικών συμπτωμάτων.

Τα κύρια δερματικά συμπτώματα είναι:

  • Το ερύθημα του ηλιοτροπίου(βαθύ κόκκινο εξάνθημα με πρήξιμο σε βλέφαρα,παρειές και σημεία πίεσης π.χ αγκώνες-γόνατα)
  • Οι βλατίδες του Gottron(κόκκινες πλάκες πάνω απ τις αρθρώσεις των δακτύλων των χεριών συνήθως)
  • Περιονύχιες αλλοιώσεις
  • Ποικιλοδερματικές εκδηλώσεις

Οι ασθενείς με δερματομυοσίτιδα έχουν 5πλάσια πιθανότητα να εμφανίσουν κάποια κακοήθεια απ το γενικό πληθυσμό.

Ο δερματολόγος μετά από κλινική αξιολόγηση των συμπτωμάτων του ασθενούς θα προβεί σε ενδελεχή εργαστηριακό έλεγχο(CPK,LDH,αλδολάση),σε ορολογικό έλεγχο(MSA,ANA) και σε απεικονιστικές μεθόδους(Ro θώρακος,MRI,ΗΚΓ) για την επιβεβαίωση της νόσου.Για να επισφραγιστεί η διάγνωση σημαντικότατη είναι και η βιοψία μυός.Eπίσης πρέπει να αποκλειστεί το ενδεχόμενο πιθανής κακοήθειας.

Η θεραπευτική αντιμετώπιση της δερματομυοσίτιδας απαιτεί κλινική εμπειρία.Γενικά μέτρα όπως ανάπαυση,καλή διατροφή και φυσικοθεραπεία βοηθούν πολύ.Πρώτης εκλογής φάρμακα είναι τα κορτικοστεροειδή(πρεδνιζολόνη) από του στόματος.Η ανταπόκριση της θεραπείας αρχικά έχει να κάνει με τη μείωση των μυικών συμπτωμάτων.Εναλλακτικά μπορεί να χρησιμοποιηθούν και άλλα φάρμακα όπως μεθοτρεξάτη και υδροξυχλωροκίνη(ιδίως στην περίπτωση της αμυοπαθητικής δερματομυοσίτιδας).