Είναι σχετικά συχνό δερματικό νόσημα που προσβάλλει συνηθέστερα γυναίκες κάτω των 30 ετών.

Είναι αγνώστου αιτιολογίας νόσημα και χαρακτηρίζεται από δακτυλιοειδείς βλάβες (σαν βραχιόλι),που εμφανίζονται σε διαφορετικές περιοχές του σώματος όπως χέρια, πόδια, εκτατικές επιφάνειες και γόνατα.

Το δακτυλιοειδές κοκκίωμα παρουσιάζει διάφορες υποομάδες (εντοπισμένο, διάσπαρτο, διατιτραίνων, υποδόριο, κηλιδώδες) και πολλές φορές χρειάζεται η ιστοπαθολογική ταυτοποίηση του (βιοψία) από τον δερματολόγο για να διαγνωσθεί και να χορηγηθεί η κατάλληλη θεραπεία.

Αν και αυτοπεριοριζόμενο νόσημα χρειάζεται ειδική θεραπεία και ο ασθενής πρέπει να απευθύνεται στον δερματολόγο.