Γεώργιος Δ. Πάττας MD,MSc

Δερματολόγος – Αφροδισιολόγος

Ειδικευμένος στην:

Δερματολογία – Αφροδισιολογία (Colorado Univercity Hospital, USA-Yποτροφία)

Κλινική Δερματολογία,Παιδο-Δερματολογία,Δερματοχειρουργική (Νοσοκομείο “Ανδρέας Συγγρός”)

Δερματο-Ογκολογία και HPV λοίμωξη(Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών-Ιατρική Σχολή Αθηνών)

Εξειδικευμένος στις Ενέσιμες Θεραπείες και στην Επεμβατική Αισθητική Δερματολογία

Μετεκπαίδευση – Ειδίκευση

 • Υπότροφος στο Denver των ΗΠΑ όπου μετεκπαιδεύθηκε και παρακολούθησε τις τελευταίες εξελίξεις στον τομέα της Δερματολογίας-Αφροδισιολογίας στο Δερματολογικό Τμήμα του Colorado Univercity Hospital (2018).
 • Μεταπτυχιακή ειδίκευση στον κλινικοεργαστηριακό τομέα της Ιατρικής Σχολής Αθηνών, με τίτλο σπουδών «Νεοπλασματική Νόσος στον Άνθρωπο, σύγχρονη κλινικοεργαστηριακή και παθολογοανατομική προσέγγιση».
 • Μεταπτυχιακή εργασία με τίτλο: «Ιός Ανθρώπινων Θηλωμάτων(HPV) και νεοπλασία».
 • Πιστοποιημένη συνεχιζόμενη ιατρική εκπαίδευση σε: BLS (Basic Life Support), ALS (Advanced Life Support) και ATLS (Advanced Trauma Life Support).

Σπουδές – Ειδικότητα

 • Πτυχίο Ιατρικής-Ιατρική Σχολή Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Λόγω αριστείας του στις εισαγωγικές πανελλαδικές εξετάσεις, καθ΄ όλη τη διάρκεια των σπουδών του ελάμβανε την υποτροφία του κληροδοτήματος «Παπαδάκη» ( 2000- 2006).
 • Ειδικότητα Δερματολογίας-Αφροδισιολογίας στο Νοσοκομείο Δερματικών και Αφροδισίων Νόσων “Ανδρέας Συγγρός”, στην Αθήνα (2014-2017).Λαμβάνοντας την πρώτη θέση στις εσωτερικές γραπτές εξετάσεις αξιολόγησης των ειδικευομένων Ιατρών της Δερματολογίας-Αφροδισιολογίας του νοσοκομείου, του απονεμήθηκε υποτροφία για μετεκπαίδευση στο Denver των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής (2018).
 • Ειδίκευση στην Εσωτερική Παθολογία στο Σπηλιοπούλειο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «η Αγία Ελένη» για τη λήψη της ειδικότητας της Δερματολογίας-Αφροδισιολογίας (2010 -2011).
 • Υπεύθυνος-Επιβλέπων Ιατρός στα Special Olympics, Αθήνα(2010).
 • Προαιρετική υπηρεσία υπαίθρου ,στο άγονο Περιφερειακό Ιατρείο Αστυπάλαιας νομού Δωδεκανήσων.Προηγήθηκε 3μηνη υποχρεωτική εκπαίδευση στο «Βουβάλειο» Γενικό Νοσοκομείο Καλύμνου. Αγροτικός Ιατρός στο Περιφερειακό Ιατρείο Αστυπάλαιας το διάστημα 2008 – 2009.
 • Οπλίτης Ιατρός στο 115 Τάγμα Εθνοφυλακής στη Ρόδο και Εσωτερικός Βοηθός της Παθολογικής Κλινικής του 411 Στρατιωτικού Νοσοκομείου στην Τρίπολη(2007 -2008).
 • Διετέλεσε μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του νοσοκομείου «Ανδρέας Συγγρός», ως αιρετός εκπρόσωπος των ειδικευομένων Ιατρών.
 • Βραβεύτηκε από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών ως εκπρόσωπος των ειδικευομένων Ιατρών για την προσφορά τους στο Εθνικό Σύστημα Υγείας τα χρόνια της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα (2017).

Μέλος Επιστημονικών Εταιρειών

 • Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών
 • General Medical Council (GMC) of United Kingdom
 • The Swedish National Board of Health and Welfare(Socialstyrelsen)
 • Eλληνική Δερματολογική και Αφροδισιολογική Εταιρεία (ΕΔΑΕ)
 • European Academy of Dermatology and Venereology (EADV)

Προσωπικά στοιχεία

 • Γεννήθηκε το 1981 στην Αθήνα.